• Hawee Energy - Chủ đầu tư
  dự án Năng lượng tái tạo

 • Hawee Energy -Tổng thầu EPC-F
  Giải pháp tối ưu cho
  dự án năng lượng

 • Hawee Energy - Tổng thầu EPC
  Giải pháp toàn diện cho
  dự án điện mặt trời áp mái

 • Hawee Energy - Tổng thầu
  Xây dựng

 • Hawee Energy - Tổng thầu EPC
  Thi công xây lắp Trạm biến áp và đường dây truyền tải điện

Đối tác Hawee