Hawee IDC hoàn thành xây dựng và bàn giao Nhà máy Federal Mogul

08/06/2017 admin

Theo đúng kế hoạch đã đề ra, trung tuần tháng 5 vừa qua Công ty Cổ phần Hawee Xây dựng Công nghiệp (Hawee IDC) đã hoàn thành dự án “Nhà máy Federal Mogul Việt Nam” và bàn giao lại cho Chủ đầu tư, Nhà máy chính thức hoạt động trở lại từ ngày 22/05/2017.
Qua 4 tháng thi công, Hawee IDC đã tập trung nguồn lực và hoàn thiện dự án theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và bản vẽ kỹ thuật, đảm bảo tiến độ cũng như hiệu quả quản lý chi phí. Chủ đầu tư đặc biệt đề cao yếu tố An toàn cho dự án mới, cũng như các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt từ giai đoạn Design Input- Đấu thầu- Xây dựng- Nghiệm thu công trình. Với tổng diện tích sàn trên 5,000 m2, Hawee IDC thực hiện việc thi công Xây dựng và lắp đặt hệ thống Cơ điện cho Nhà máy, bao gồm cả khu văn phòng và nhà xưởng.

Nhà máy Federal Mogul đã chính thức hoạt động trở lại vào ngày 22/5/2017
Nhà máy Federal Mogul Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm bảo vệ cho hệ thống dây dẫn của ô tô và bộ phận xe cơ giới. Sau khi mở rộng nhà máy, ước tính mỗi năm sản lượng đầu ra sẽ đạt khoảng 96,000,000 sản phẩm, phục vụ chính yếu cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ,… Đây là một trong TOP 10 dự án của Tập đoàn Federal Mogul trên thế giới, được rất nhiều các bên liên quan quan tâm bao gồm CEO Tập đoàn, đội ngũ quản lý xây dựng về bất động sản và nhà xưởng tại Anh, Thượng Hải- Trung Quốc.
Việc bàn giao thành công dự án một lần nữa khẳng định năng lực và uy tín của Hawee IDC trong việc triển khai các dự án tầm cỡ.

Tải thêm tin tức