HAWEE – Triển khai lớp đào tạo về lĩnh vực Solar Rooftop

20/05/2020 admin

Năm 2020, Hawee Group dần triển khai các hoạt động và dự án liên quan tới mảng năng lượng mặt trời – đây là một trong những chiến lược phát triển bền vững và nằm trong xu thế của tương lai. Và một trong những bước đi tiền đề để triển khai các dự án, đó chính là việc đào tạo tiếp các khối kỹ sư có trình độ chuyên môn cao để tiếp nhận các dự án mới.

Khóa đào tạo Kỹ sư triển khai dự án Rooftop đã thu hút được đông đảo các kỹ sư chuyên nghiệp của Hawee trên 3 miền tổ quốc: Bắc – Trung – Nam, và đặc biệt những kỹ sư ngoài biển đảo Phú Quốc xa xôi với tinh thần học hỏi cũng tham gia đào tạo online cùng các CBNV khác.

Khóa học nhằm cung cấp các thông tin tổng quát cũng như đi sâu vào Solar Rooftop – một lĩnh vực phát triển mới của Hawee IDC cũng như Hawee Group trong lĩnh vực mới này. Chắc chắn với những kiến thức được hệ thống hóa một cách chuyên nghiệp, các kỹ sư của Hawee sẽ luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới – lĩnh vực mới và sẽ thành công!

Tải thêm tin tức