Năng lực Hawee

  • Mọi quy mô dự án
  • Mọi hình thức hợp tác
  • Mọi địa điểm công trường
  • Mọi thử thách kỹ thuật
  • Mọi giới hạn về nguồn lực
deco element

Bất kỳ hạng mục xây dựng nào cũng trong tầm tay, với sự hỗ trợ của Hawee IDC

Đội ngũ nhân lực
Hawee

Với hơn 800 kỹ sư, kiến trúc sưhơn 1000 cán bộ kỹ thuật cùng đội ngũ quản lý có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao trong Tập đoàn, Hawee IDC đảm bảo nguồn nhân lực có thể thực hiện những dự án không giới hạn quy mô và yêu cầu kỹ thuật.

Năng lực tài chính

Với hạn mức tín dụng được cấp cho Tập đoàn Hawee trên 4,000 tỷ, Hawee IDC có nguồn lực tài chính mạnh, đảm bảo năng lực triển khai đồng thời nhiều dự án quy mô.

Năng lực tổ chức thực hiện

Từ năm 2004 tới nay, Hawee đã thực hiện rất nhiều các dự án xây dựng quy mô lớn, có yêu cầu cao, trên khắp Việt Nam. Hawee vận dụng những bài học kinh nghiệm qua các dự án để hoàn thiện năng lực tổ chức thi công.

Máy móc & Thiết bị

Hawee đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị thi công xây dựng đồng bộ và hiện đại, đồng thời trang bị dây chuyền công nghệ tiên tiến nhất tại nhà máy Hawee để trực tiếp sản xuất các thiết bị Cơ điện chất lượng cao.

Bộ tiêu chuẩn

Hawee đã xây dựng, chuẩn hóa và ban hành áp dụng bộ tiêu chuẩn, quy trình và biện pháp thi công chi tiết đến từng hạng mục nhằm hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công.